[COVID19] Zona infetada na entrada de casa

Zona militar e desmilitarizada na entrada de uma casa .... ao que chegamos!@joaobarbara

Comentários